ÖZTÜRK GAYRİMENKUL HİZMETLERİMİZ


Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara yönelik olarak Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

- İpoteğe dayalı konut ve ticari krediler

- Birleşmeler ve devralmalar

- Analiz ve çözüm alternatifleri

- Teminatların değer tespiti,borçların yeniden yapılandırılması, alacak ve borçların gayrimenkul takası yoluyla düzenlenmesi

- İhale-Açık artırma baz değer analizleri

- Proje geliştirme kontrol ve fizibilite çalışmaları

- Proje şerefiye çalışmaları

- Spk mevzuatına tabi firmaların portföyündeki taşınmazların değerleme raporlarının hazırlanması

- Kentsel dönüşüm projeleri